Sympozia klinické psychologie

ODBORNÝ PROGRAM VZDĚLÁVACÍ AKCE

 

Sympózium klinické psychologie


25. a 26.11.2016, FFMU, Brno

 

na témata:


Neuronálne siete - pomocník neuropsychológie?

Forenzná neuropsychológie - v teorii a praxi

 

organizované v rámci celoživotního vzdělávání registrovaných klinických psychologů

v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. a s navazující vyhláškou č. 4/2010 Sb.

 

Sympózium bude začleněno do celoživotního vzdělávání pro klinické psychology.

Jihomoravská pobočka Asociace klinických psychologů ČR , přidělila akci dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb., kterou se mění vyhláška 423/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb. jednací číslo a kreditové ohodocení:

Číslo akce: ??? AKP ČR BO/SA/090/2015

Přidělený počet kreditů: ??? kredity

 

POŘADATEL    

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Psychologický ústav

Arna Nováka 1, 602 00 Brno, tel.: 549497794, e-mail: psych@phil.muni.cz

kontaktní osoba: Jarmila Valchářová, tel.: 773777924, e-mail: valcharo@phil.muni.cz    


 ... ve spolupráci s časopisem PsychoLogOn.                            

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

 

25.11. i 26.11.2016 od 10:00 do 17:00 hodin

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Místnost B2.23 v prostorách FF MU

(Arna Nováka 1, 2. patro budovy B2)

 

Odborný garant akce: Dr. Ladislav Gaál

(Bezirksklinikum Deggendorf)

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKCE


10.00 – 17.00 interaktivní přednáška a seminářÚčast / Přihlášení

Vzdělávací akce je přístupná laické i odborné veřejnosti.

Vstup ZDARMA s nutností registrace.

Přihlášení je možné na tomto odkazu.

Potvrzení pak budou mít jmenovitě připraveno a obdrží je v závěru sympózia.


Vzdělávací akce je určena primárně registrovaným klinickým psychologům.

Vzdělávací akce je po online registraci volně přístupná laické i odborné veřejnosti.

Vzdělávací akce je realizována ve spolupráci s popularizačním online časopisem PsychoLogOn.